Menu Zamknij

Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja: 3 listopada 2021 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania (“Warunki”, “Warunki użytkowania”) przed skorzystaniem ze strony internetowej https://www.monomorium.com (“Usługa”) obsługiwanej przez Monomorium™ (“nas”, “my” lub “nasz”). Dostęp do Usługi i korzystanie z nią jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z u nich korzystają. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z takich usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszym Serwisie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używa do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub działania pod swoim hasłem, niezależnie od tego, czy hasło jest w naszej Usłudze, czy w usłudze strony trzeciej. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Monomorium™ i jej licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Monomorium™. Monomorium™ nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Monomorium™ nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków. Po rozwiązaniu umowy Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, pozostają w mocy po wypowiedzeniu, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zwroty

Zwrot owadów jest możliwy tylko wtedy, gdy czas dostawy i otwarcia paczki jest zarejestrowany w formie wideo, a owady są martwe przy odbiorze przesyłki. Należy pamiętać, że chociaż mrówki są owadami, są również żywymi stworzeniami. Dlatego nie zgadzamy się na ich odesłanie. Proszę dokładnie przemyśleć przed zakupem. W przypadku przyjęcia reklamacji, paczka zastępcza zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe, bez żadnych dodatkowych kosztów.

Prawo

Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim bez względu na przepisy kolizyjne. Nieegzekwowanie przez nas jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o tym z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem przed wejdą w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z takich zmian po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, przestań korzystać z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.