Menu Zamknij

Opis metody

Nasza metoda polega na dostarczeniu specjalistycznego drewnianego pudełka hodowlanego wraz z systemem grzewczym.

Mrówka faraona (Monomorium pharaonis) zniczczy pluskwy

Wewnątrz znajdują się bezobsługowe gniazda mrówek faraona, połączone ze światem zewnętrznym. Niektóre gniazda są zamieszkane, niektóre są puste i stanowię rezerwuar miejsc na późniejsze kolonie potomne.
Po otrzymaniu paczki należy umieścić pudełko hodowlane w cichym i ciemnym miejscu w pobliżu miejsc występowania szkodników domowych. W przypadku pluskiew najlepszym miejscem do umieszczenia pudełka hodowlanego jest przestrzeń pod łóżkiem sypialnym.
Po ustawieniu skrzynki hodowlanej w optymalnym miejscu, proszę odblokować ( zgodnie z załączoną Instrukcją) otwory wylotowe i podłącz skrzynkę hodowlaną do gniazdka elektrycznego 220V w celu uzyskania temperatury 27 ° C wewnątrz.
Miejsce umieszczenia pudełka hodowlanego należy rozważyć bardzo starannie, ponieważ nie można go później przenieść. Przeniesienie spowoduje utratę dużej liczby robotnic(nie będą potrafiły wrócić do skrzynki) , może też spowodować ucieczkę kolonii co nieco utrudni usunięcie mrówek po ich pracy. Aby przyspieszyć eliminację szkodników można umieszczać wiele skrzynek hodowlanych w tym samym pomieszczeniu, lub dokładać sukcesywnie nowe puste nie zasiedlone mrówkami. Pozwoli to na ekspansję nowych kolonii ściśle do skrzynek. Ma to zapobiec również osiedlaniu się mrówek w szczelinach budynku ( po prostu będą miały lepsze warunki w skrzynkach) cu ułatwi późniejsze ich usunięcie.
W odległości do 20 cm od pudełka hodowlanego należy umieść dołączone w zestawie poidełko wypełnionego wodą. Dodatkowo dołączamy dwa rodzaje żywności wchodzące w skład całości paczki.

Mrówki potrzebują zarówno węglowodanów, jak i białka do rozwoju larw. Braki w dostępie do pokarmu spowodują znacznie szerszą penetrację robotnic odległych obszarów, a nawet wymusi ucieczki całych kolonii w poszukiwaniu źródeł pokarmu.
Tydzień po wprowadzeniu mrówek do pomieszczenia zmniejszamy ilość dostarczanego pokarmu białkowego, co zmusi mrówki do polowania na szkodniki domowe, pokarm węglowodanowy należy dostarczać cały czas zgodnie z załączoną instrukcją.
Po usunięciu szkodników przez mrówki, usuwamy skrzynkę lub skrzynki hodowlane i wprowadzamy płytki feromonowe do pomieszczeń, w których pracowały, co zakłóci rozwój kolonii i doprowadzi do ich zniszczenia w ciągu miesiąca.
Nie usuwamy mrówek w pomieszczeniach, które będą narażone na ponowną inwazję szkodników. Będą strzec granic pomieszczenia i budynku. Istnieje również szansa, że zniszczą źródło ciągłych ponownych re-inwazji. Mrówki zwykle działają dość powoli, ale w 100% skutecznie (jeśli są używane prawidłowo) – potrzebują od miesiąca do nawet roku, aby wyeliminować szkodniki, w zależności od stopnia inwazji usuwanego szkodnika i początkowej populacji mrówek. W tym czasie należy wziąć pod uwagę obecność patrolujących mrówek w różnych miejscach w pomieszczeniach i chronić żywność przed dostępem mrówek.

W usunięciu mrówek pomaga ich specyficzna cecha – pamięć miejsca gniazdowania. Otóż mrówki wybierają na nowe gniazdo siedliska bliźniaczo podobne do występujących w gnieździe matecznym. Dlatego przy postępowaniu zgodnie z instrukcją, mrówki zasiedlają tylko skrzynkę hodowlaną. Natomiast zasiedlanie innych lokalizacji w domach jest znacznie mniej prawdopodobne, choć nie jest niemożliwe. Zwłaszcza wtedy gdyby mrówki w skrzynce hodowlanej były często niepokojone.