Opis metody

Nasza metoda polega na wprowadzeniu dużej ilości gniazd Monomorium pharaonis do pomieszczeń gdzie będziemy starali się utworzyć stałą populację. Minimalna liczba gniazd ,która zapewni ustanowienie stabilnej populacji to 1 gniazdo mini na 5 m2 pomieszczenia.

Aby zminimalizować czas potrzebny do stabilizacji, zalecane jest jednak użycie jednego gniada „mini” na powierzchni 2,5 m2. Sposób i miejsca umieszczenia koloni w pomieszczeniu opisane zostały w instrukcji dostarczanej do koloni eradykujących pluskwy.

 Mrówki w początkowych tygodniach należy dokarmiać oraz zapewnić im źródło wody i ciepła (szczegóły w załączonej instrukcji). W ciągu tego początkowego czasu wiele koloni przeniesie się w dogodniejsze dla siebie miejsca i rozpocznie intensywne rozmnażanie. Początkowo robotnic, następnie wytworzy nowe królowe i zacznie pączkować, tworząc nowe kolonie potomne. I na tym nam najbardziej zależy w całym procesie. Szybkość pojawienia się koloni potomnych oraz ich rozmiary są bardzo mocno zależne od jakości oraz początkowej ilości gniazd i ich zagęszczenia.

Prawidłowe zasiedlenie sygnalizują szlaki pokarmowe mrówek tworzone przy krawędziach pomieszczeń oraz prowadzące do źródeł pokarmu , którym możemy znacząco przyspieszyć rozwój naszej populacji Monomorium pharaonis

Specjalną opcją jest zniszczenie pluskwy w zasiedlanym lokalu za pomocą środków konwencjonalnych, a następnie po upływie 1-2 tyg ( po upływie okresu działania środka) wprowadzenie koloni mrówek dla utrzymania trwałości efektu dezynsekcyjnego. Takie działanie zapewnia natychmiastowy efekt przy zachowaniu jego trwałości. Nie trzeba wówczas czekać na ustabilizowanie kolonizacji pomieszczeń przez mrówki, podczas gdy pomieszczenie odrazu jest wolne od pluskwy.