Menu Zamknij

Ograniczenia metody

– Astma, Atopia

Badania pokazują, że osoby ze zdiagnozowaną lub podejrzewaną astmą lub atopią (alergicy) są bardziej wrażliwe na alergeny powierzchniowe mrówek. Należy zwrócić uwagę na stosowanie naszej metody Monomorium™ w celu wyeliminowania innych szkodników domowych i stosowania jej tylko wtedy, gdy korzyści znacznie przewyższają ryzyko zaostrzenia astmy. Monomorium pharaonis nie żądlą ludzi, ale ich antygen powierzchniowy może być potencjalną przyczyną alergii wziewnej lub/i kontaktowej.

– Domy wielorodzinne, bloki mieszkalne i kamienice

Wypadałoby uzyskać zgodę wielu właścicieli na wprowadzenie kolonii Monomorium pharaonis do swojego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Mrówki faraona mogą łatwo założyć nowe gniazdo w najbliższym sąsiedztwie, a następnie u sąsiadów sąsiadów, rozprzestrzeniając zasięg na całą ogrzewaną część budynku. Może to być bardzo korzystne, ale można również napotkać pewne problemy prawne, jeśli ktoś jest przeciwny wprowadzeniu mrówek (zależy to od kraju, zamieszkania). Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z naszej metody eliminacji szkodników domowych, poinformujcie proszę o tym innych właścicieli budynku. Mrówki mogą pomóc wszystkim mieszkańcom i rozszerzyć kolonie potomne na całym obszarze, jednak aby wyeliminować mrówki w przyszłości, potrzebna będzie szeroka współpraca właścicieli poszczególnych nieruchomości we wspólnym budynku. Aby skutecznie usunąć mrówki akcja ich usuwania musi być zsynchronizowana przez wszystkich.

– Restauracje oraz obiekty przetwarzania, przechowywania żywności

Mrówki faraona chodząc po różnorakich brudnych powierzchniach zawierających psującą się żywność mogą przenosić na odnóżach bakterie chorobotwórcze. Jest to szczególnie niebezpieczne w restauracjach oraz ośrodkach przetwórstwa mięsa. Mając dostęp do odpadków mogą przenieść salmonellę lub inne bakterie na produkty żywnościowe i w najlepszym wypadku mogą wywołać szybsze psucie się żywności a w najgorszym epidemię ciężkich zatruć pokarmowych.

– Szpitale i inne placówki medyczne

Istnieje wiele badań pokazujących, że mrówki w placówkach medycznych są niebezpieczne! Niebezpieczeństwo jest spowodowane tym, że mrówki mogą przenosić bakterie na swojej powierzchni. Dzieje się tak, gdy mają dostęp do obszarów zanieczyszczonych bakteriami i tam chodzą. Nasze kolonie są testowane dwa razy w roku na nosicielstwo bakterii chorobotwórczych, w tym w na obecność szczepów MDR, i jak dotąd są od nich wolne. Jednak w placówkach medycznych istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów z jednego pomieszczenia do drugiego i z pacjenta na pacjenta. Istnieją doniesienia, że mrówki mogą pić surowicę i jeść tkanki z ran, co powoduje rozprzestrzenianie się patogenów i infekcję (w tym infekcje wywołane przez MDR – bakterie wielolekooporne ). Niezwykle ryzykowne jest wprowadzenie Monomorium pharaonis do placówek medycznych, chyba że zostaną opróżnione z chorych ludzi podczas pracy mrówek, a powrót pacjentów nastąpi dopiero po całkowitym usunięciu Monomorium pharaonis.