Ograniczenia metody

Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to ,że Mrówka faraona (Monomorium pharaonis) może być uciążliwa! Metoda jej wykorzystania do zwalczania pluskwy domowej powinna być rozważana w ostatniej kolejności, kiedy działania profesjonalnych firm DDD zawodzą a pluskwy nadal nawracają i stanowią ciągły problem. W takich przypadkach warto rozważyć i zastosować metodę opartą na zwalczaniu Pluskwy domowej za pomocą mrówki faraona.

– Astma, Atopia

Badania pokazują, że osoby ze zdiagnozowaną lub podejrzewaną astmą lub atopią (alergicy) są bardziej wrażliwe na alergeny powierzchniowe mrówek. Należy zwrócić uwagę na stosowanie naszej metody Monomorium™ w celu wyeliminowania innych szkodników domowych i stosowania jej tylko wtedy, gdy korzyści znacznie przewyższają ryzyko zaostrzenia astmy. Monomorium pharaonis nie żądlą ludzi, ale ich antygen powierzchniowy może być potencjalną przyczyną alergii wziewnej lub/i kontaktowej. Sposób uczulania polega na unoszeniu się w kurzu drobnych cząstek chityny i białek powierzchniowych martwych mrówek.

– Restauracje oraz obiekty przetwarzania, przechowywania żywności

Mrówki faraona chodząc po różnorakich brudnych powierzchniach zawierających psującą się żywność mogą przenosić na odnóżach bakterie chorobotwórcze. Jest to szczególnie niebezpieczne w restauracjach oraz ośrodkach przetwórstwa mięsa. Mając dostęp do odpadków mogą przenieść salmonellę, gronkowce lub inne bakterie na produkty żywnościowe i w najlepszym wypadku mogą wywołać szybsze psucie się żywności a w najgorszym epidemię ciężkich zatruć pokarmowych.

– Szpitale i inne placówki medyczne

Istnieje wiele badań pokazujących, że mrówki w placówkach medycznych są niebezpieczne! Niebezpieczeństwo jest spowodowane tym, że mrówki mogą przenosić bakterie na swojej powierzchni. Dzieje się tak, gdy mają dostęp do obszarów zanieczyszczonych bakteriami i tam chodzą. W ośrodkach zdrowia istnieje znaczne ryzyko rozprzestrzeniania przez mrówki szczepów bakterii wieloopornych MDR. Nasze kolonie są testowane dwa razy w roku na nosicielstwo bakterii chorobotwórczych, w tym właśnie na obecność szczepów MDR. Jak dotąd są od nich wolne. Jednak w placówkach medycznych istnieje wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów z jednego pomieszczenia do drugiego i z pacjenta na pacjenta.

Niezwykle ryzykowne jest wprowadzenie Monomorium pharaonis do placówek medycznych, chyba że zostaną opróżnione z chorych ludzi podczas pracy mrówek, a powrót pacjentów nastąpi dopiero po całkowitym usunięciu Monomorium pharaonis.